Juraj Žadanský

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-1939

Monografia slovenského historika, ktorý sa dlhodobo venuje problematike hospodárskeho a sociálneho vývoja najvýchodnejšej časti medzivojnovej ČSR. Témy rozvoja priemyslu, domáckej výroby, trhových vzťahov, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a s tým súvisiaceho vývinu sociálnych vzťahov zasadzuje do kontextu snáh vytvárania jednotného československého trhového hospodárstva na Podkarpatskej Rusi.

Počet strán

192

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2022

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

96 Dejiny Slovenska a Česka

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

878-80-973455-2-5

Druh väzby

Viazaná

Autor

Juraj Žadanský