Ladislav Šoltýs

Hudba, tanec, pieseň

Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby

Publikácia systematicky zameraná na dejiny slovenskej populárnej hudby. Svojou koncepciou a šírkou záberu supluje kolektívne umenovedné práce podobného druhu, množstvom podnetov a faktov bude na dlhé roky iste nielen prameňom, ale aj inšpiráciou pre ďalšie štúdium a prehlbovanie poznávania dejín slovenskej populárnej hudby, tohto najmasovejšieho kultúrneho fenoménu našej doby. Kniha je určená nie len pre hlavnú cieľovú skupinu – fanúšikov žánru populárnej hudby, ale aj pre záujemcov o históriu hudobného diania u nás a jeho širší dobový spoločenský kontext. V podaní autorov sa javí ako mnohotvárny žáner s viacerými presahmi do rôznych hudobných oblastí, a ako taký patrí aj do okruhu záujmu muzikológov a teoretikov kultúry. Unikátnym doplnkom knihy je CD Diskografia – zoznam piesní slovenskej populárnej hudby nahratých na gramofónové platne v rokoch 1934 – 1970, zostavená Pavlom Zelenayom.

Vydavateľstvo

Počet strán

372

Rok vydania

2007

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné múzické formy

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-88884-96-5

Druh väzby

Viazaná

Autori

Ladislav Šoltýs