Implementácia štandardov Európskej únie vo vzdelávaní a vede krajín V 4.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.

Počet strán

219

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2003

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Banská Bystrica

ISBN

80-8055-797-7

Autor