Perla Bartalošová

Jazykovedné štúdie XXXV

Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky

Monografia tematicky zameraná na jazyk súčasných slovenských seniorov. Prvá polovica publikácie obsahuje charakteristiku obrazu starších dospelých na základe analýzy súčasného diskurzu. Druhá polovica zahŕňa sociolingvistický výskum zameraný na zistenie postojov seniorov k anglicizmom v slovenčine. V závere je aj návrh príručného slovníka anglicizmov pre seniorov, ktorý by pre nich mohol byť praktickou pomôckou.

Vydavateľstvo

Počet strán

116

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1815-7

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Perla Bartalošová