Jaroslava Rusinková

Jazykovedné štúdie XXXVI

Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (Na pozadí jazykových postojov)

Monografia sa venuje téme prirodzenosti spisovnej slovenčiny, resp. procesu jej naturalizácie. Vysvetľovanie prirodzenosti jazyka sa opiera o postoje používateľov, ktoré slúžia ako orientačná opora pri riešení jazykových neistôt v komunikácii. Práca je prejavom vedeckého záujmu o používateľský pohľad na jazyk.

 

Vydavateľstvo

Počet strán

94

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1827-0

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Jaroslava Rusinková