Anna Ramšáková

JAZYKOVEDNÉ ŠTÚDIE XXXVII

Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca

Monografia prináša všetky dostupné doterajšie poznatky o dialektoch (zvukovej a tvaroslovnej roviny) nárečovo výrazne diferencovaného jazykového priestoru horných Kysúc v okrese Čadca. Autorka na podkladoch vlastného nárečového materiálu aktualizuje výskum v regióne. Publikácia je dobrým východiskom pre rekonštrukciu najstarších vývinových nárečových tendencií nielen kysuckej dialektovej oblasti, ale prispieva k poznaniu nárečí pomedzných areálov a prináša zaujímavé a užitočné poznatky zo slovakistického i slavistického hľadiska.

Vydavateľstvo

Počet strán

240

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1845-4

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Anna Ramšáková