Južná Pošta Pomocník

Výber z diela Ladislava Balleka prináša zbierku noviel Južná pošta a román Pomocník. Prózy dopĺňajú ukážky z autorovej esejistickej tvorby a časti z rozhovorov. Samostatný oddiel knihy tvoria kritické ohlasy na Ballekove prózy a úryvky z literárnovedných analýz a interpretácií jeho textov. V tomto súhrne – spolu s vysvetlivkami k novelám a k románu, s kalendáriom života a diela a s doslovom editorky – sa predstavuje autorský portrét spisovateľa, ktorý významne formoval podoby modernej slovenskej prózy najmä sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia a od deväťdesiatych rokov 20. storočia aj charakter a tvar literárneho žánru eseje a publicistickej úvahy.

Druhý román z tvorby Ladislava Balleka Južná pošta sa odohráva vo fiktívnej pohraničnej dedine na juhu Slovenska krátko po druhej svetovej vojne, keď sa hranice štátov ešte len zakresľovali na mapy. Do druhej polovice 40. rokov sa dostávame cez retrospektívne spomínanie štyridsaťročného spisovateľa na vlastné detstvo. Na neisté časy, boj colníkov a pašerákov či pestré postavy multikultúrneho južného Slovenska sa tak pozeráme z pohľadu päťročného chlapca.

Príbeh románu Pomocník sa odvíja na pozadí podrobne vykreslenej postavy mäsiara Riečana, bývalého partizána, ktorý prišiel s rodinou do Palánku za zásluhy arizovať mäsiarstvo. V novom prostredí chce naplniť svoj vysnívaný ideál pokojného života a statočnej práce. Nedokáže však presadiť svoje názory, žije s pocitom viny, a napokon v konfrontácii s „pomocníkom“ – mužom prefíkaným, bez morálnych zábran - Lančaričom a bezcharakternou Riečankou príde o majetok aj o rodinu.

Počet strán

646

Rok vydania

2007

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Knižnica slovenskej literatúry

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8101-023-1

Druh väzby

Viazaná