K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV

Zborník obsahuje metodologické, teoretické, no predovšetkým interpretačné štúdie autorov (napr. L. Machala, J. Pátková, Z. Spevák, R. Majerek a i.).

Počet strán

442

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2017

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Prešov

ISBN

978-80-555-1879-4

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Marta Součková

Autor