Kandidát

Filmový scenár podľa knižnej predlohy politického románu Kandidát, na ktorom sa okrem pôvodných autorov prózy podieľal tiež Peter Balko.

Rok vydania

2013

Typ diela

Scenáristika

Druh diela

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty