Peter Kerecman

Kapitoly z dejín advokácie na území Slovenska s prihliadnutím na územie Podkarpatskej Rusi v období 1848-1948

Popis základných advokátskych predpisov, judikatúry súdov a života niektorých významných postáv advokácie.

Vydavateľstvo

Počet strán

400

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2005

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Košice

ISBN

80-969421-0-7

Druh väzby

Viazaná

Autor

Peter Kerecman