Karavána ide ďalej

Zborník literárnych prác členov literárneho klubu KARAVANA

Spoluautorka: Marta Hlušíková

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2014

Typ diela

Próza

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Rimavská Sobota

Krajina vydania

Slovensko