Kniha žalmov

Kniha žalmov vyšla v Budapešti v decembri 1904 nákladom Britickej a zahraničnej biblickej spoločnosti a tlačou kníhtlačiarne Samuela Márkosa na Báthory-útca 20. Už v 5. čísle Cirkevných listov, roč. 1905, vyšiel pod názvom Slovenský preklad Biblie nepodpísaný článok o Lajčiakovom preklade. Jeho autor v úvode cituje evanjelický cirkevný časopis Stráž na Sione, ktorý už stihol referovať o Lajčiakových Žalmoch a doslovne uviedol:

„Vyslovme svoju skromnú mienku, že jako za potrebné držíme zvlášť na odľahlých miestach kázať aj v slovenčine, tak od otcov prevzaté klenoty náb. spisby česko-slovenskej, ktorým dobre rozumie každý Slovák, do slovenčiny prevádzať považujeme za prácu teraz, kde sa jedná o to byť-nebyť – viac menej  zbytočnú – a načo trhať storočné spojivá? Či u nás Slovanovniet dosť drobenia?“ Toľko Stráž na Sione, zástanca jazykovej československej národnej jednoty. Autor článku v Cirkevných listoch ale vrele víta Knihu žalmov ako prvý pokus slovenského prekladu Biblie. Ďalej už kriticky posudzuje Lajčiakov preklad, najmä jeho ponímanie vernosti originálu.

Vydavateľstvo

Britická a zahraničná biblická spoločnosť

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1904

Typ diela

Iné

Druh diela

20 Kresťanské náboženstvá

Jazyk originálu

Hebrejský jazyk

Poradie vydania

1.

Prekladateľ

Autori