Koniec modrého obdobia

Aktuálna zbierka postmodernej lyriky od spisovateľa strednej generácie (nar. 1967). Jedinečný autorský pohľad na náš z rovnováhy vytrhnutý svet, v ktorom sa zatiaľ ešte dá zachytiť do záchrannej siete svetielkujúcich bodov lásky, písma, slova. Aj takto by bolo možné charakterizovať v poradí šiestu samostatnú básnickú zbierku Petra Šuleja Koniec modrého obdobia. V kontexte autorovej tvorby ide opäť o súbor textov, ktoré nesú charakteristické črty postmoderného písania, akými sú montáž, autoreferencia, intertextualita, paródia, irónia, pastiš atď. Cyberpunkové východiská z predchádzajúcich zbierok rozvíja autor hlavne futuristickým jazykovým registrom a tematizáciou moderných technológií a s tým súvisiacimi (možnými) zmenami v environmentálnej a sociálnej oblasti a v živote jednotlivca. To technické, neautentické navyše čoraz viac (nielen) v priestore zbierky expanduje a pritom už takmer nenaráža na žiaden výraznejší odpor, čoho finálnym dôsledkom je nevyhnutne koniec - koniec „modrého obdobia“.

Vydavateľstvo

Počet strán

93

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2008

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

poézia

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-88965-91-6

Druh väzby

Viazaná

Autor