Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie)

Literárnovedná publikácia je zložená z troch častí: Prekračovanie národnoobrodeneckých reprezentácií, Spory o kultúrny model a Urbanita a identita. Jednotlivé kapitoly približujú slovenskú literatúru v 19. a 20. storočí v rôznorodých kultúrnych, ideologických a spoločenských kontextoch. Publikácia je venovaná literárnemu vedcovi a intelektuálovi Rudolfovi Chmelovi.

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

Ilustrátor

Barbora Šajgalíková