Košice

Mapa mesta v mierke 1 : 15 000 s mapou okolia v mierke 1 : 50 000.

Počet strán

1

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2004

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

4.

Miesto vydania

Harmanec

ISBN

80-8042-362-8

Druh väzby

Voľné Listy

Autor