MIKULÁŠ, Marián - OLÁH, Jozef - MIKULÁŠOVÁ, Dana

Kreslenie stavebných konštrukcií

Základný význam čiar, ich používania vo výkresoch pozemných stavieb, grafické označovanie materiálov a zariaďovacích predmetov. Publikácia zohľadňuje najnovšie zmeny v normách (STN 01 3420) a je vhodná tak pre študentov stavebných odborov, ako aj projektantov, architektov a stavebné firmy. Časť publikácie sa venuje aj počítačovým programom CAD.

Vydavateľstvo

Počet strán

216

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Typ diela

Iné

Druh diela

69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

4. preprac. a dopl.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8076-088-5

Druh väzby

Viazaná

Autor

MIKULÁŠ, Marián - OLÁH, Jozef - MIKULÁŠOVÁ, Dana