Krvavý kľúč

Štyri tradičné príbehy o tom, ako žiť a prežiť. Legendy a mýty o nachádzaní a rozvíjaní vlastnej identity, rozpoznaní nástrah a pascí, nadviazaní a udržaní uspokojivých medziľudských vzťahov, nebezpečenstve závislosti na škodlivých zvykoch. Krutosť a krása, strach a odvaha... Inscenácia Krvavý kľúč pripravená na základe rovnomenného autorského scenára mala premiéru 23. 4. 2005 v Divadle bez domova.

Rok vydania

2005

Typ diela

Scenáristika

Druh diela

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

Autor fotografie

Divadlo bez domova