Ladislav Hanus 1907 – 1994. Symbol slovenskej kultúrnosti

Zborník príspevkov z troch odborných podujatí, ktoré sa konali pri príležitosti storočnice narodenia Ladislava Hanusa, jednej z kľúčových osobností nášho duchovného a kultúrneho života 20. storočia - toto jubileum bolo zapísané do kalendára celosvetových kultúrnych výročí UNESCO. Autori príspevkov: A. Halvoník, R. Dobiáš, J. Pašteka, A. Baláž, J. Jarab, R. Letz, J. Letz, I. Chalupecký, F. Mikloško, J. Silan, M. Hamada, M. Hrubčo, J. Lauko, Z. Klačanská, E. Príhodová, M. Gavenda, Š. Vragaš, V. Jablonický, E. Trizuljaková, A. Piatrová, M. Zervan, A. Botek.

Počet strán

387 + fotografická príloha

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2007

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89222-35-3

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Anton Baláž

Autor