MARKÓJA, Csilla

Ladislav Mednyánszky [2]

Publikácia o významnom stredoeurópskom maliarovi Ladislavovi Mednyánszkom (1852–1919) sa venuje rôznym aspektom Mednyánszkeho života a diela. Texty Csilly Markója, Jána Abelovského, Arpáda Timára, Ferenca Gosztonyiho, Tünde Csasztvay, Erzsébet Király, Zsófie Kiss-Szemán, Ľudmily Peterajovej sa venujú historicko-kritickému zhodnoteniu Mednyánszkeho tvorby, ako i doterajších vedeckých spracovaní jeho života a diela. V druhej časti publikácie sú štúdie Kataríny Beňovej, Orsolye Hessky, Zsófie Kiss Szemán, Anny Sziney-Merse, Katalin Gellér, Júlie Szabó, Zsuzsanny Bakó, Györgyho Sümegiho, Zory Ondrejčekovej a Alexandry Homoľovej, ktoré sa venujú problematike jednotlivých vývojových fáz Mednyánszkeho maliarstva, ako i zberateľstvu, fotografickej dokumentácii a problematike reštaurovania jeho diela.

Vydavateľstvo

Počet strán

416

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2004

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

73 Maliarstvo. Grafika

Jazyk originálu

Maďarský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-8059-085-0

Druh väzby

Viazaná

Prekladateľ

František Fundárek

Autor

MARKÓJA, Csilla