Lekcie (z) poézie

Publikácia sa venuje slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia - z hľadiska regenerácií a nekŕoz, akézy a excesu ako autorských gest, dobových posunov či premien i umeleckých postupov. Dôraz kladie na významové oscilácie básnického textu. Konkrétne lektúry sú venované básňam J. Ondruša.

 

Počet strán

110

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89607-76-1

Druh väzby

Viazaná