Ľubomír Feldek

René Bílik ako autor monografie o Ľubomírovi Feldekovi. Nevyhýba sa žiadnej oblasti - lyrike, próze, esejistike, detskej literatúre, prekladovej tvorbe - v každej sleduje ako spoločný princíp inovatívnosť, polemicky popierajúcu, ale i pritakávajúco sa opierajúcu o literárnu a kultúrnu pamäť.

Vydavateľstvo

Počet strán

192

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2000

Typ diela

Literárna veda

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Edícia

Váhy

Krajina vydania

Slovensko

Autor