Kolektív

Maľba SK

Publikácia predstavuje 42 slovenských maliarov a maliarok, ktorých profily s 280 ukážkami z ich tvorby spracoval autorský kolektív 15 historikov a teoretikov umenia. Zámerom projektu Maľba SK je priblížiť významové kontexty súčasnej slovenskej maľby a predstaviť jej vývoj po roku 2000, ktorý editorka publikácie Zora Rusinová vníma ako „určitý predel po prechodnom období nasledujúcom po roku 1989, keď sme maľbu ešte ,pyšneʻ viac-menej vytláčali na okraj, ako čosi prežité, a teda mimo nových trendov, aktuálnych technologických možností, ale aj živého spoločenského a kultúrneho diania". Kniha vyšla v spolupráci s galériou White & Weiss.

Vydavateľstvo

Počet strán

312

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2022

Typ diela

Populárne žánre

Druh diela

73 Maliarstvo. Grafika

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-556-5694-6

Druh väzby

Viazaná

Autor

Kolektív