Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 [2]

Zborník textov ako čiastkový výsledok riešenia úlohy vedeckého projektu VEGA 2/001/09 Vzťah politiky a histórie - vyrovnávanie sa s minulosťou obsahuje štúdie týchto autorov: L. Blaha, M. Brabenec, M. Čarnogurská, P. Dinuš, M. Hauser, L. Hohoš, M. Hrubec, J. Lysý, F. Novosád a F. Škvrnda.

Počet strán

142

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2009

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

32 Politika

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8106-016-8

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

P. Dinuš

Autor