PETERSOVÁ, Henriette

Mary Wardová. Jej osobnosť a jej Inštitút

Obsiahle dielo rakúskej autorky podáva detailný obraz života a práce Mary Wardovej (1585-1645), zakladateľky rehole Congregatio Jesu. Dielo je určené tak odborníkom, ako aj laickým záujemcom o cirkevné dejiny a dejiny tohto rádu. M. Wardová založila aj v Bratislave roku 1628 Inštitút anglických panien v Prešporku. Publikácia je vybavená registrami, rukopisnými prameňmi a zoznamom literatúry.

Počet strán

806

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

20 Kresťanské náboženstvá

Jazyk originálu

Nemecký jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89231-54-6

Druh väzby

Viazaná

Autor predslovu

úvod Júlia Milčová

Prekladateľ

Ida Viznerová, Edita Príhodová

Autor

PETERSOVÁ, Henriette