Katarína Chovancová

Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy

Autorka sa sústredila na inštitucionálnu arbitráž. t. j. medzinárodnú obchodnú arbitráž uskutočňovanú podľa pravidiel a pod záštitou uznávanej medzinárodnej rozhodcovskej inštitúcie. Za najlepší spôsob „presunu“ čitateľa z teórie do praxe autorka zvolila uvedenie rozboru tých najčastejšie citovaných prípadov z medzinárodnej arbitrážnej praxe. o ktorých sa čitateľ možno dozvedel len v zahraničnom spravodajstve. Na záver zaradila rozhodcovské pravidlá uvedených štátov.

Vydavateľstvo

Počet strán

452

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-224-0981-0

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Katarína Chovancová