Jana Laslavíková

Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia

Medzi provinciou a metropolou

Vedecká monografia, ktorá vyšla v roku osláv storočnice Slovenského národného divadla, opisuje predchodcu tejto národnej inštitúcie v v rokoch 1886 – 1899. Autorka na základe viacročného výskumu prináša mnohé doteraz nepublikované fakty, farebná obrazová príloha obsahuje reprodukcie diel zo zbierok domácich a zahraničných archívov, múzeí a knižníc. Kniha vyšla v koprodukcii Hudobného centra a Historického ústavu SAV, v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK.

Vydavateľstvo

Počet strán

580

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

98 Dejiny Bratislavy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89427-47-5

Druh väzby

Viazaná

Autor

Jana Laslavíková