Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na územiach ovplyvňovaných antropogénnou činnosťou

Zborník z vedeckej konferencie (Michalovce 3. - 4. 9. 2009).

Počet strán

252

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2009

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Michalovce

ISBN

978-80-89417-09-4

Druh väzby

Brožovaná

Autor