Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky

Kolektívna publikácia obsahuje referáty z 1. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky. Desať príspevkov od autoriek a autorov zo Slovenska a zahraničia sa zameriava na vybrané teoretické a historiografické problémy tejto vednej disciplíny, na personálne portréty významných záhraničných slovakistov a mapuje výskumné profily niektorých domácich aj zahraničných slovakistických pracovísk.

Počet strán

152

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-973125-0-3

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Radoslav Passia

Autor