Mladý Dônč

Prvé vydanie knihy poviedok Petra Pišťanka. Obsahuje poviedky: Debutant, Mladý Dônč a Muzika.

"Zbierka noviel Mladý Dônč svojou kvalitou jednoznačne potvrdila Pišťankovu pozíciu najvýraznejšieho porevolučného autora a prispela tiež k rozšíreniu až akéhosi kultu okolo jeho textov... Časová blízkosť medzi vydaním Rivers od Babylon (1991) a Mladého Dônča (1993) zároveň spôsobila, že pre mnohých čitateľov (i dobových kritikov) sa táto kniha javila jednoducho ako potvrdenie a pokračovanie poetiky predstavenej v Rivers of Babylon. Rovnako tam i tu sa zdôrazňoval groteskný, absurdný, kruto-ironický rozmer textu, nemilosrdne výsmešný pohľad na rovnako nemilosrdnú realitu – súčasnú a v prípade viacerých próz z Mladého Dônča aj minulú. Pišťankov vonkajškový, odosobnený, lakonicky konštatujúci opis konania postáv pre čitateľov úzko korešpondoval so simplicitnou povahou a minimálnou citovou a mentálnou výbavou opisovaných charakterov – či už to bol Rácz a spol. z Rivers… alebo Ulmer, Dônč či Junec z Mladého Dônča. Niektoré postavy dokonca putovali z jednej knihy do druhej – v hlúpej Anči z novely Muzika objavujeme minulosť jednej z prostitútok z Rivers of Babylon. Pred dvadsiatimi rokmi sa teda čitateľom zdalo, že tieto dve knihy sú v princípe rovnaké, jednoducho také „pišťankovské“." Peter Darovec, Knižná revue 2016/6)

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1993

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná