Modeli i diskursi nauke o knjizevnosti, Michal Harpan

Modeli i diskursi nauke o književnosti

Srbské vydanie knihy Michala Harpáňa Modely a diskurzy literárnej vedy (výber zo štúdií).

Vydavateľstvo

Počet strán

554

Jazyk vydania

Srbský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Originál

Modely a diskurzy literárnej vedy (výber zo štúdií)

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Belehrad

Krajina vydania

Srbsko

ISBN

978-86-519-2160-8

S podporou

LIC/SLOLIA

Zostavovateľ

Prekladateľ