Eva Dienerová

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Publikácia je pomôckou pre rodiča, učiteľa a aj žiaka, doma i v škole. Obsahuje nácvičné diktáty pre žiakov 4. ročníka ZŠ, ktoré sú zamerané na opakovanie učiva z 3. ročníka, vybrané slová a slová s i/í, tvorenie slov predponami, spodobovanie, priamu reč, ohybné slovné druhy, neohybné slovné druhy, gramatické kategórie ohybných slovných druhov.

Vydavateľstvo

Počet strán

77

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Iné

Druh diela

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

3.

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-10-03489-1

Druh väzby

Brožovaná

Autor

Eva Dienerová