Nedostatky

Debutová próza poetky a prozaičky (1981). Prozaické pasáže sa prelínajú s esejisticky ladenými úvahami. Zaujíma sa o problematiku identity, ako aj o aktuálne dopady globálnej ekonomickej krízy. V dnešnom komerčne zameranom svete sa podľa autorky zatláčajú do úzadia všetky tradičné morálne hodnoty, rodina je devastovaná markantným nedostatkom času, preferenciou materiálnych hodnôt, idolmi trhu, zatiaľ čo univerzálne duchovné a etické princípy zakrnievajú, ba absentujú. Autorkine úvahy, ktorými je poprekladaná dejová linka románu sú natoľko špecifické, že zahŕňajú rôzne vedné oblasti, pričom porovnáva napr. stavbu gotickej katedrály so systémom kapitalizmu. Autorka sa - svojím pohľadom z periférie - vedome vymedzuje voči dominantnému diskurzu krajín z jadra eurozóny. Jednou z nosných tém prózy je problematika identity, jej hľadania - s ňou sú spojené pocity vykorenenosti a dvojdomosti.

Vydavateľstvo

Počet strán

144

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

PRO LIBRIS

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-8101-877-0

Druh väzby

Viazaná