Nie

Tretia kniha Jána Johanidesa, vyšla v roku 1967.

"Novela Nie vznikala v polovici šesťdesiatych rokov, v čase literárne veľmi bohatom na experimenty i prijímanie podnetov zo sveta literatúry. Nemožno sa teda čudovať, že recenzenti po vydaní v roku 1967 svorne hľadali paralely s existujúcou záľahou nového románu, existencializmu a absurdnej literatúry. Kritik Michal Nadubinský dokonca väčšinu svojej recenzie na Nie v Kultúrnom živote venoval premýšľaniu o vhodnosti a miere vplyvu svetovej literatúry (a v prípade Johanidesa menuje Sartra, Camusa, Butora, Sarrautovú a Robbe-Grilleta) na domácu tvorbu. Nuž, aj pri dnešnom čítaní je zrejmé, že podivuhodný hermetický text nie je vlastný typickému slovenskému realizmu. A surrealizmu či absurdita mala svoje umelecké korene inde, aj keď my sme ich žili ako normál." Martin Kasarda

"Jeho debut (Súkromie) sa vzápätí reedoval, vyšla ďalšia kniha Podstata kameňolomu (1965) a vzápätí po nej Nie, novielka najtenšia rozsahom, ale mimoriadne hustá slovnou energiou. A hoci tieto dve knihy neboli prijaté tak jednoznačne obdivne ako debut, meno Johanides sa stalo logom svojej doby. Na jeho prózy sa dávala nálepka existencializmu, a boli naozaj poznačené touto dobovou pečaťou, ale bola to syntéza západného (camusovského) existencializmu a slovanského, dostojevskovského pocitu tragickosti. Jeho prvé tri knihy sú plné literátskosti, nepravdepodobných situácií, ktoré kritiku tak iritovali, schválností, surrealistickej záľuby pre bizarno, ale cez všetku umelosť preniká silná empatia s jeho postavami." Daniel Hevier

Ukážka z diela

Vydavateľstvo

Počet strán

77

Rok vydania

1966

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Poradie vydania

1.

Edícia

Živý prúd

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná

Ilustrátor

Jozef Gális