Katarína Mišíková

Nový slovenský film. Produkčné, estetické, distribučné a kritické východiská

Analýza inštitucionálnych, ekonomických a estetických aspektov objasňuje východiská a prejavy slovenského filmu v časovom rámci (2011-2015), v ktorom sa reálne prejavil kľúčový vplyv Audiovizuálneho fondu ako jedinej inštitúcie systematickej a kontinuálnej podpory slovenskej kinematografie. Tento časový rámec umožňuje sledovať kontinuálne trendy, zároveň sa dotýka neustále sa meniaceho terénu súčasnej kinematografie.

Počet strán

161

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2015

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-89439-89-8

Autori

Katarína Mišíková