Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

Kódex správnej poľnohospodárskej praxe v SR -- dokumenty.

Počet strán

25

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2001

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

31 Životné prostredie. Ekológia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-85361-91-4

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

P. Bielek

Autori