Od estetiky k poetike chvenia

Literárnoteoretická monografia je výsledkom teoretickej práce, smerujúcej počas posledného štvrťstoročia od estetiky tvorivosti cez estetiku pulzácie k estetike chvenia. Monografia završuje tento proces prechodom k poetike chvenia. V zmysle novej poetiky sa publikácia zaoberá nielen poetikou literárnych textov, ale aj poetikou vedenia, religióznou poetikou a poetikou pragmatických textov. Reflektuje tiež poetiku obrazu a performancie a zrovnoprávňuje kultúru prezencie s kultúrou reprezentácie.

Vydavateľstvo

Počet strán

456

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

ISBN

978-80-224-1846-1

Druh väzby

Brožovaná

Autor