Odložený čas

Prepracovaná verzia doktorandskej práce Zobraziteľné a nezobraziteľné  vo filme: fakt, udalosť, história, kde autorka a poetka skúma charakteristiky filmového zobrazenia. Vedecká monografia filmovej teoretičky a poetky Márie Ferenčuhovej o filme a čase. Kniha skúma možnosti filmového jazyka, špeciálne dokumentárnych filmov, pri spracovávaní histórie, historických tém. Porovnáva hranice dokumentárneho filmu s charakteristikami a temporalitou písaného textu v kontexte historických diel.

Počet strán

164

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2009

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-85175-57 (SFÚ)
978-80-89439-01-0 (VŠMU)

Druh väzby

Brožovaná