Jozef Hajko

Odsúdení na dohodu. Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov

Druhá kniha novinára, záujemcu o históriu (prvá Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939-1945) je venovaná slovensko-maďarským vzťahom od prvých kontaktov starých Slovanov a Maďarov až po súčasnosť. Kniha má 13 kapitol, bohatý poznámkový aparát, zoznam literatúry, register a anglické a maďarské rezumé.

Vydavateľstvo

Počet strán

455

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2011

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-556-0332-2

Druh väzby

Viazaná

Autor predslovu

predslov Jozef Hajko

Autor

Jozef Hajko