Maria Ferencuhova, Imunita, Ohrozeny druh

Ogrožena vrsta. Imunost

Slovinské vydanie zbierok básní Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh a Imunita.

Vydavateľstvo

Počet strán

184

Jazyk vydania

Slovinský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Originál

Ohrozený druh, Imunita

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Ľubľana

Krajina vydania

Slovinsko

ISBN

978-961-7010-48-0

S podporou

LIC/SLOLIA

Zostavovateľ

Andrej Pletersky

Prekladateľ

Andrej Pletersky