Opatrenia Ministerstva financií o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov v platnom znení od 1. 1. 2004

Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92.

Vydavateľstvo

Počet strán

49

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2004

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

34 Právo. Legislatíva

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-89047-93-9

Druh väzby

Brožovaná

Autor