ŠMEHILOVÁ, Anna - PREKOPOVÁ, Michaela - MORÁVEK, Stanislav

Osobná asistencia verzus tlmočnícka služba

Tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím a poskytovanie osobnej asistencie.

Počet strán

169

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2012

Typ diela

Iné

Druh diela

36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Nitra

ISBN

978-80-89245-26-0

Druh väzby

Brožovaná

Autor

ŠMEHILOVÁ, Anna - PREKOPOVÁ, Michaela - MORÁVEK, Stanislav