SITÁR, Peter - NOVODOMSKÝ, Milan

Plynové zariadenia v budovách v otázkach a odpovediach

Autori riešia komplexne problematiku odborných plynových zariadení.

Počet strán

279

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2008

Typ diela

Iné

Druh diela

69 Technológia. Priemysel. Stavebníctvo

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-970058-8-7

Druh väzby

Viazaná

Autor

SITÁR, Peter - NOVODOMSKÝ, Milan