Pod jablonkou pávy pásla

Antológia slovenskej poézie o sne

Antológia poézie o sne. Vybral, zostavil, prozaický materiál usporiadal a doslov napísal Daniel Hevier. Ilustrovala Oľga Lauffová.

Náklad: 3000 výtlačkov

Vydavateľstvo

Počet strán

187

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1984

Typ diela

Poézia

Druh diela

81 Poézia

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Kruh milovníkov poézie, zv. 142

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Ilustrátor

Ľuba Lauffová

Autor