Pod jablonkou pávy pásla

Antológia slovenskej poézie o sne

Vybral, zostavil, prozaický materiál usporiadal a doslov napísal Daniel Hevier. Ilustrovala Oľga Lauffová.

Náklad: 3000 výtlačkov

Vydavateľstvo

Počet strán

187

Rok vydania

1984

Typ diela

Editorská činnosť

Druh diela

81 Poézia

Poradie vydania

1.

Edícia

Kruh milovníkov poézie, zv. 142

Miesto vydania

Bratislava

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Ilustrátor

Ľuba Lauffová

Autori