Politické Slovensko

Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti

Encyklopedická príručka obsahuje 600 hesiel o politickom živote Slovákov od počiatkov formovania slovenského národa v rámci habsburskej monarchie cez spoločný česko-slovenský štát a „vojnovú“ Slovenskú republiku až po súčasnosť. Predstavuje významné osobnosti, kľúčové udalosti, inštitúcie, noviny, časopisy, politické a právne dokumenty, politické strany či ideové hnutia.

Vydavateľstvo

Počet strán

488

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

03 Encyklopédie. Všeobecné slovníky

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-556-3894-2

Druh väzby

Viazaná