Poľská literatúra

Publikácia vznikla na náklade prednášok a seminárov dejín poľskej literatúry. V literárnohistorickej časti poskytuje čitateľovi stručný prehľad literárnych faktov od najstarších čias po rok 1945. Textologická časť obsahuje ukážky literárnych diel, doplňuje uvedený prehľad textami, ktorými sa vývin poľskej literatúry konkretizuje a dokumentuje. Publikácia obsahuje výber literárnych diel, ktorý má slúžiť ako orientačný materiál ďalšieho polonistického štúdia a výskumu.

Počet strán

350

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2001

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava