Pramene k dejinám Slovenska X. Od revolúcie 1848 – 1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku

Desiaty zväzok edície Od revolúcie 1848-1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku s podtitulom Počiatky politickej emancipácie Slovákov a formovania modernej spoločnosti spracúva obdobie, ktoré charakterizujú dynamické spoločenské zmeny, začínajúce likvidáciou feudálneho systému a otvorením cesty pre formovanie občianskej spoločnosti. Vyústili po porážkach habsburskej ríše v talianskych provinciách roku 1859 a vo vojne s Pruskom roku 1866 do príprav štátoprávneho vyrovnania Rakúska a Uhorska, ktoré sa uskutočnilo roku 1867. Edične pripravil P. Dvořák s kolektívom historikov pod vedením M. Podrimavského. Kniha je doplnená obrazovou prílohou, menným a miestnym registrom ako aj prehľadom najvýznamnejších udalostí.

Počet strán

335

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2009

Typ diela

Odborná literatúra

Druh diela

992 Historické dokumenty. Archívy. Múzeá

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Edícia

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-89222-65-0

Druh väzby

Viazaná

Zostavovateľ

Pavel Dvořák. Vedecký redaktor tohto zväzku Milan Podrimavský. Výber textov, komentáre, preklad kol. autorov

Autor predslovu

úvod Milan Podrimavský

Ilustrátor

Obrazovú Prílohu Zostavil Peter Šoltés

Autor

Objednať knihu

17.26€ /kus

Kúpiť