Martin Navrátil

Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika

Varianty – Revízie – Interpretácie

Literárnovedná publikácia, ktorá sa sústreďuje na analýzu textových variantov 224 knižne odpublikovaných básní autora Vojtecha Mihálika. Poetické texty majú svoj prvotný variant v rukopise z ranej tvorivej etapy autora (r. 1942 až r. 1950).

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

Krajina vydania

Slovensko

Druh väzby

Viazaná

Autor

Martin Navrátil