Previesť cez most

Rúcha veleby pre chvíle tiesne

Román Jána Johanidesa z roku 1991. 

"Napriek tomu, že autor (Ján Johanides) aj explicitne priznáva camusovskú a sartrovskú lektúru a inšpiráciu (motív pohľadu do očí ako prostriedku manipulujúcej interpersonálnej komunikácie), oveľa dôležitejšie je, že ju sémanticky „prepisuje“ a následne inak „vpisuje“ do vlastného humanocentricky moderovaného diskurzu. Ak chceme nájsť pre takéto tvrdenie zrelý autorský dôkaz, spomeňme si na rok 1991. Vtedy totiž vyšiel Johanidesov v mnohých parametroch kľúčový román Previesť cez most s podtitulom Rúcha veleby pre chvíle tiesne. Text je autorovým spisovateľským autoportrétom s početnými autobiografickými príznakmi. Kľúčovú funkciu má voľba hlavného hrdinu a rozprávača prózy. Jeho meno Stefanides je transparentnou alúziou na autorovo priezvisko. Rovnako aj profesia – kunsthistorik a zamestnanec galérie poukazuje na Johanidesov pôvodný študijný odbor a celoživotný záujem o výtvarné umenie a o svet nazeraný s rešpektom voči krehkej väzbe vonkajšej formy skutočnosti a jej originálnej subjektívnej re-evidencii v literárnych „obrazoch“." Zora Prušková, Skica k Johanidesovi

Ukážka z diela

Vydavateľstvo

Počet strán

224

Rok vydania

1991

Typ diela

Próza

Druh diela

83 Román. Novely. Poviedky

Poradie vydania

1.

Edícia

Nová próza

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

80-220-0177-5

Druh väzby

Viazaná

Ilustrátor

Oľga Johanidesová