Proglas. Preklady a básnické interpretácie

Text Proglasu v staroslovienčine, v preklade E. Paulinyho a prebásnení V. Turčányho a v rýmovanom preklade Ľ. Feldeka. Básnické interpretácie autorov: J. Buzássy,  M. Haugová, J. Zambor, K. Džunková, J. Kuniak, D. Hevier, A. Ondrejková, R. Jurolek, D. Podracká, E. Ondrejička.

Objednávka knihy: Proglas. Preklady a básnické interpretácie

Cena: 12.00 € /kus