Prostonárodné obyčaje, povery a hry slovenské

Rozsiahle dielo, v ktorom sa Dobšinský venuje podrobnému opisu života slovenského ľudu cez jednotlivé fázy života (narodenie, krst, detstvo, mládenectvo, svadba, staroba a smrť) a k nim prináležiace rodinno-spoločenské a hospodársko-kultúrne aspekty života (rodinný a občiansky život, poľnohospodárstvo, remeslá, liečiteľstvo), ilustrované početnými ukážkami zvykov, povier, čŕt, obyčají a hier, ktoré sa k nim viažu. Ďalšia časť diela obsahuje ľudové zábavné hry predvádzané počas jednotlivých častí roka, tematicky členené na tri skupiny (hry zimného obdobia, jarné a letné hry, hry jesenného a predzimného obdobia). Súčasťou knihy sú tiež zábavné hry detí a mládeže.

Vydavateľstvo

Pavol Dobšinský

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1880

Typ diela

Editorská činnosť
Odborná literatúra

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Miesto vydania

Martin

Zostavovateľ